LightStream

Firma Sybilla Technologies Sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0831/19-00 „LightStream – przygotowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego oprogramowania do wydajnej, dokładnej astrometrii i fotometrii źródeł punktowych oraz smugowych dla astronomicznych kamer CCD, CMOS”.

Cele projektu

Planowane efekty

Efektem projektu będzie przygotowanie i wdrożenie do produkcji oprogramowania do przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych optycznych, o dużej ilości oraz prędkości, pochodzących z sensorów optycznych obserwujących przestrzeń kosmiczną, których głównym celem jest budowanie katalogu sztucznych satelitów Ziemi, śmieci kosmicznych oraz planetoid.
Całkowita wartość projektu 3 910 562,50 PLN
Dofinansowanie projektu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
3 910 562,50 PLN

Contact

If you are interested in our software and services, don't hesitate to contact us!

Sybilla Technologies Sp. z o.o.
KRS 0000397835
NIP PL9532632892

Location

Toruńska 59/004
85-023 Bydgoszcz, Poland

Call us


8:00 AM - 4:00 PM UTC

Email us